HET POTENTIEEL VAN INTRANASALE TOEDIENING VAN GENEESMIDDELEN ONTSLUITEN

Volledig artikel van ONDrug Delivery

Citatie: Houston A, Sachs M, Rolland H, "Unlocking the Potential of Intranasal Drug Delivery". ONdrugDelivery, uitgave 154 (nov 2023)pp 58-62.

Allan Houston, Marcel Sachs en Heiko Rolland bespreken het gezondheidszorgpotentieel van intranasale medicijnafgiftesystemen en de noodzakelijke stappen om deze oplossingen op de markt te brengen.

Silgan DispensingMonodose Nasal System (Figuur 1) is een intranasale oplossing die zorgverleners een eenvoudigere, snellere methode biedt om geneesmiddelen direct aan de patiënt toe te dienen. Het Monodose Nasal System is een primair, gebruiksklaar apparaat dat met één hand en vanuit elke richting kan worden gebruikt, dankzij de mogelijkheid tot 360° toediening. De oplossing is ook geoptimaliseerd voor bio-equivalentie om farmaceutische partners te helpen hun producten sneller op de markt te brengen.

In toenemende mate is aangetoond dat intranasale oplossingen, zoals het Monodose Nasal System, effectief zijn bij het toedienen van geneesmiddelen zoals naloxon, dat de mogelijk dodelijke effecten van een opioïde overdosis tegengaat. Het systeem met één enkele dosis stelt hulpverleners en gezondheidswerkers in staat om deze levensreddende interventies snel toe te dienen.

HET POTENTIEEL VAN INTRANASALE TOEDIENINGSSYSTEMEN VOOR GENEESMIDDELEN

Wat zijn enkele van de toepassingen?

Intranasale toedieningsoplossingen zijn een uitstekend alternatief voor andere toedieningsmethoden, namelijk orale en parenterale toepassingen. Medicijnen die oraal worden ingenomen moeten eerst door het spijsverteringsstelsel, waardoor hun concentratie afneemt en ze langzamer werken.

Intraveneus toegediende medicijnen werken veel sneller dan oraal toegediende medicijnen, maar kunnen veel mensen angstig maken. Intranasaal toegediende medicijnen kunnen snel naar de hersenen worden verspreid, waarbij het spijsverteringsstelsel wordt vermeden en de bloed-hersenbarrière (BBB) wordt omzeild, die een obstakel kan vormen voor grotere medicijnmoleculen. Bovendien kunnen intranasale apparaten gebruikt worden door mensen zonder medische opleiding en dragen ze niet het stigma dat geassocieerd wordt met naalden.

Wat zijn enkele van de use cases?

Systemen voor intranasale toediening zijn klaar om een significante impact te hebben op verschillende markten, met name opioïde overdoses en migraine. Intranasale toediening is een van de meest effectieve manieren om opioïde overdoses te behandelen door een snelle en gemakkelijk toegankelijke toedieningsroute te bieden voor levensreddende medicijnen, zoals naloxon. Alleen al in de VS waren er vorig jaar bijna 80.000 sterfgevallen door overdoses met opioïden - een stijging van 60% in slechts drie jaar (figuur 2). Daarom wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor naloxone-spray navenant zal groeien. Het levensreddende en financiële potentieel van een veel eenvoudigere, effectievere manier om opioïde overdoses te behandelen kan niet worden overschat.

Migraine is een ander gezondheidsprobleem dat baat zou kunnen hebben bij een intranasaal toedieningsapparaat met één dosis. Naast de intense hoofdpijn kan migraine braken, gevoeligheid voor licht en geluid en zelfs tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken. Wereldwijd heeft meer dan één op de 10 mensen last van migraine, die zeer slopend kan zijn.

Hoewel toepassingen voor overdosis opioïden en migrainehoofdpijn een aanzienlijk deel van de potentiële markt uitmaken, zijn er nog veel meer indicaties die baat kunnen hebben bij Silgan Dispensing's Monodose Nasal System. Afhankelijk van klinische tests zouden deze indicaties de behandeling van epileptische aanvallen, anafylaxie, chronische kankerpijn, therapieresistente depressie en ernstige hypoglykemische episodes kunnen omvatten, om er maar een paar te noemen.

Bovendien blijven intranasale toedieningssystemen een populaire methode voor het toedienen van vaccins, vooral bij kinderen en ouderen. Dit is begrijpelijk, want kinderen zijn vaak op hun hoede voor naalden, wat afspraken over kritieke vaccins voor alle betrokkenen inspannend kan maken. Bij oudere patiënten hebben veel patiënten minder stabiele aderen, wat het succesvol toedienen van een intraveneuze behandeling zowel moeilijk als pijnlijk kan maken. Een eenvoudige neusspray kan deze situaties aanzienlijk verlichten.

EEN NIEUW INTRANASAAL TOEDIENINGSAPPARAAT OP DE MARKT BRENGEN

Zowel medicijnen als hun toedieningshulpmiddelen hebben een vergelijkbaar marktgoedkeuringsproces, maar toedieningshulpmiddelen hebben een hoger succespercentage dan medicijnen. Terwijl slechts ruwweg één op de 5000 medicijnen die preklinische tests ondergaan wordt goedgekeurd voor therapeutisch gebruik - een proces dat gemiddeld 12 jaar duurt - worden toedieningshulpmiddelen vaker goedgekeurd. Dat betekent echter niet dat de regelgeving voor toedieningshulpmiddelen eenvoudig is. Verstrikt raken in fouten in de regelgeving kan leiden tot kostbare vertragingen, herzieningen en nieuwe aanvragen.

Voor een succesvolle aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen, moet een betrouwbare fabrikant van hulpmiddelen voor medicijntoediening goed gepositioneerd zijn om de aanvrager van een vergunning voor een farmaceutische fabrikant te ondersteunen. Hiervoor is het nodig om te kunnen navigeren door de complexe regelgeving voor hulpmiddelen en combinatieproducten van verschillende markteisen. Daarnaast zal het hebben van state-of-the-art productieprocessen voor het toedieningshulpmiddel helpen bij het versterken van de registratieaanvragen van de aanvrager.

De compatibiliteit van het hulpmiddel met de formulering moet worden onderzocht en vastgesteld voordat verdere klinische fasen, bio-equivalentietests en stabiliteitsstudies worden uitgevoerd. Het ontwerp en de prestaties van een intranasaal toedieningshulpmiddel hebben een directe invloed op de klinische werkzaamheid van het totale combinatieproduct.

De belangrijkste overwegingen voor een hulpmiddel voor intranasale toediening moeten stabiliteit met de beoogde formuleringscomponenten, een gebruiksvriendelijk ontwerp, betrouwbaarheid van het hulpmiddel en nauwkeurigheid van dosering zijn. Verder moet het constructiemateriaal van het hulpmiddel zorgvuldig worden overwogen - het moet voldoen aan de vereisten van de regelgeving en de farmacopee, en het moet een laag extractables-profiel hebben voor de polymeren, additieven en metalen componenten van het hulpmiddel om biocompatibiliteit en patiëntveiligheid te garanderen.

HOE SILGAN DISPENSING KOSTBARE VERTRAGINGEN DOOR REGELGEVING VOORKOMT

Het leveren van een zinvol en goedgekeurd pakket ondersteunende regelgevende en technische gegevens over het toedieningshulpmiddel is essentieel voor het goedkeuringsproces voor een vergunning voor het in de handel brengen. Als ontwerppartner en productiepartner biedt Silgan Dispensing toonaangevende ondersteuning voor farmaceutische partners die een nieuw hulpmiddel op tijd op de markt willen brengen.

Ongeëvenaarde expertise op het gebied van regelgeving

Silgan DispensingDe toewijding aan naleving van de regelgeving en de samenwerking met belanghebbenden uit de industrie zijn cruciale factoren bij het voorkomen van kostbare vertragingen bij de regelgeving. Het bio-equivalentieprogramma van het bedrijf, dat nauwgezet is afgestemd op de vereisten van de regelgevende instanties van de US FDA en EMA, versnelt niet alleen de ontwikkeling van hulpmiddelen voor medicijntoediening, maar wekt ook het vertrouwen van de klanten met betrekking tot de naleving van de regelgeving voor verpakkingen voor de gezondheidszorg.

Programma voor bio-equivalentie Het testen op bio-equivalentie helpt klanten van Silgan Dispensingbij het overwinnen van wettelijke en technische barrières die eerder de commercialisering van producten vertraagden (Afbeelding 3). Oplossingen zoals het Monodose Nasal System en de Gemini™ BE Nasal Pump laten zien dat Silgan Dispensingin staat is om een snelle ontwikkeling van toedieningshulpmiddelen te leveren die voldoet aan de behoeften van de klant.

Silgan Dispensing heeft ook zijn cGMP-conforme laboratorium en apparatuur voor het testen van neussprays gebruikt en samenwerkingsverbanden ontwikkeld met geaccrediteerde externe cGMP-laboratoria en organisaties voor contractproductie (CMO's) die gespecialiseerd zijn in neusproducten. Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat de klanten van Silgan Dispensingvolledige ondersteuning en gestroomlijnde regelgevingstrajecten krijgen, waardoor het risico op obstakels en vertragingen tot een minimum wordt beperkt.

Uitgebreide Drug Master Files

Silgan Dispensing ontwikkelt en dient ook uitgebreide Drug Master Files in, inclusief volledige biocompatibiliteitsgegevens en betrouwbaarheidsstudies om ervoor te zorgen dat de juiste regelgevende instanties, of dat nu de FDA of EMA is, worden voorzien van de benodigde informatie. Nauw samenwerken met de verschillende instanties en voortdurend op de hoogte blijven is de sleutel tot een snelle en probleemloze kwalificatie. Dit helpt Silgan Dispensing's klanten om hun producten tijdig en efficiënt op de markt te brengen.

Dynamische productiefaciliteiten

Silgan DispensingHet Healthcare Centre of Excellence in Hemer, Duitsland, voldoet aan de hoogste productienormen en beschikt over diverse certificeringen:

  • ISO klasse 7 cleanroom voor producten
  • ISO klasse 8 cleanroom voor opslag
  • ISO-kwaliteitssysteemcertificeringen voor cGMP ISO 15378
  • Kwaliteitssystemen voor medische hulpmiddelen voor ISO 13485
  • Geregistreerd als FDA-vestiging voor medische hulpmiddelen.

HET VERBAND TUSSEN ERGONOMIE EN MEDICATIETROUW

Waarom is ergonomie belangrijk?

Ergonomie blijkt een integrale rol te spelen bij medicatietrouw. Als ergonomie wordt meegenomen in het ontwerp van het apparaat en de verpakking, zorgt dit voor een positieve gebruikerservaring, wat leidt tot een hoger percentage van medicatietrouw. Medicijnen die moeilijk of onhandig in het gebruik zijn, zullen waarschijnlijk niet het niveau van therapietrouw bereiken dat nodig is om hun volledige therapeutische werking te realiseren. Daarom staat ergonomie centraal in de ontwerpfilosofie van Silgan Dispensing- in alle markten moeten de dispenseroplossingen comfortabel zijn en een gebruiksvriendelijk ontwerp hebben.

Het Monodose Nasal System is hier een goed voorbeeld van. Hoewel het niet het eerste intranasale toedieningsapparaat op de markt is, is de manier waarop het is ontworpen een verbetering ten opzichte van andere beschikbare opties. In tegenstelling tot andere systemen heeft het Monodose Nasal System holle vingerkussentjes met textuur om de vingertoppen op hun plaats te houden, waardoor de bediening met één hand comfortabeler en veiliger is.

Hoe kan het juiste ontwerp Zowel zorgmerken als patiënten?

Een doordacht ontwerp voor een merk in de gezondheidszorg bevordert niet alleen het vertrouwen en de geloofwaardigheid van zorgverleners, maar speelt ook een cruciale rol bij het beheersen van de kosten in de gezondheidszorg. Op de korte termijn voelen patiënten zich zekerder bij het toedienen van hun medicatie, wat leidt tot een betere therapietrouw. Op de lange termijn helpt deze ontwerpbenadering bij effectief conditiemanagement en leidt het tot een gezonder leven.

Silgan DispensingHet gezondheidszorgteam wordt geleid door een ontwerpfilosofie die gericht is op het leveren van de beste gebruikerservaring en het verbeteren van therapietrouw. Deze filosofie vormt de drijvende kracht achter de innovatie en effectiviteit van al onze hulpmiddelen voor medicijntoediening.