Duurzaamheid

Onze aanpak

Werken aan een duurzamere toekomst

Silgan Dispensing zet zich in om de verpakkingsindustrie te leiden bij het creëren van duurzamere verpakkingsproducten. Als een van 's werelds grootste producenten en fabrikanten van plastic dispensers wordt onze inzet voor milieubeheer uitgevoerd door een 360º-benadering:

RecycleIcon_300x300

Hergebruik en recyclage

Wij ontwikkelen oplossingen die meer dan eens kunnen worden gebruikt of kunnen worden gerecycled, zodat meer afval niet op de stortplaats terechtkomt.

RawMaterialsIcon_300x300

Grondstoffen

Wij kopen onze grondstoffen op verantwoorde wijze in, met het oog op duurzaamheid.

OperationsIcon_300x300

Operaties

Wij evalueren en verfijnen voortdurend onze activiteiten om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen.

DistributionIcon_300x300

Verpakking & Distributie

Wij zorgen ervoor dat onze producten maximaal kunnen worden opgeslagen en vervoerd, zodat er minder vierkante meters nodig zijn en er minder vrachtwagens de weg op moeten.

SmartDesignIcon_300x300

Ontwerp en gebruik

Wij ontwerpen onze verpakkingen zo dat er zo weinig mogelijk materiaal nodig is om elk product te produceren.

Onze duurzaamheidsinitiatieven

Onze Producten

PCR Dispensers

Bieden een breed assortiment van dispenserproducten met post-consumer gerecycleerd (PCR) plastic.

Consumentenveiligheid

De veiligheid van onze producten garanderen

Eco Ontwerp

Slimme ontwerpbeginselen gebruiken om de milieueffecten van nieuwe en bestaande producten te verminderen

Bronmateriaal

Gebruik verantwoord gewonnen materialen

Recycleerbaarheid

Vermindering van materiaalgebruik en gebruik van meer teruggewonnen of nuttig toepasbaar materiaal

Toeleveringsketen

De totale milieu-impact van het verpakken en verzenden van onze producten verminderen

Onze operaties

Afval

Afval en materiaalverbruik verminderen

Energie

Verlaging van het energieverbruik per productie-eenheid

Water

Bevordering van het duurzaam beheer van watervoorraden

Bewustwording

Belangrijke gezondheids-, veiligheids- en milieusystemen ( ISO 45001, ISO 14001) implementeren en communiceren aan belanghebbenden

Naleving

Voldoen aan wettelijke en toepasselijke nalevingsverplichtingen in 100% van onze vestigingen

Onze mensen en gemeenschappen

Ethiek

Werken volgens de hoogste ethische normen en in overeenstemming met onze verklaarde waarden

Veiligheid

Zorg voor de veiligheid van onze teamgenoten

Diversiteit

Zorgen voor een diverse en inclusieve omgeving

Gemeenschap

Een positieve impact hebben op de gemeenschappen waarin wij actief zijn

Bedrijfsgezondheid

Zorgen voor een duurzame gezondheid van ons bedrijf, zodat we doorlopend kansen krijgen