Werken aan een duurzamere toekomst

Silgan Dispensing zet zich in om de verpakkingsindustrie te leiden in het creëren van duurzamere verpakkingsproducten. Als een van 's werelds grootste producenten en fabrikanten van kunststofdispensers wordt ons streven naar milieuzorg uitgevoerd door middel van een 360º benadering:

Hergebruik en recycling

We ontwikkelen oplossingen die meer dan eens kunnen worden gebruikt of gerecycled om meer afval van stortplaatsen af te leiden.

Grondstoffen

Wij betrekken onze grondstoffen op een verantwoorde manier, met het oog op duurzaamheid.

Operaties

We evalueren en verfijnen voortdurend onze activiteiten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Verpakking & Distributie

We werken eraan om ervoor te zorgen dat onze producten maximaal worden opgeslagen en getransporteerd, waardoor er minder behoefte is aan meer vierkante meters en meer vrachtwagens op de weg.

Ontwerp & gebruik

Wij ontwerpen onze verpakkingen om de hoeveelheid materialen die nodig zijn om elk product te produceren tot een minimum te beperken.

Onze duurzaamheidsinitiatieven

Onze producten

PCR-Dispensers

Zorg voor een breed portfolio van dispensers met post-consument gerecycled (PCR) plastic.

Veiligheid van de consument

De veiligheid van onze producten garanderen

Ecodesign

Slimme ontwerpprincipes gebruiken om de milieu-impact van nieuwe en bestaande producten te verminderen

Bronmateriaal

Verantwoordelijk ingekochte materialen gebruiken

Recycleerbaarheid

Verminder het materiaalgebruik en gebruik meer teruggewonnen of terugwinbaar materiaal

Toeleveringsketen

De totale milieu-impact van de verpakking en verzending van onze producten verminderen

Onze activiteiten

Afval

Verminderen van afval en materiaalgebruik

Energie

Verminderen van het energieverbruik per productie-eenheid

Water

Bevordering van een duurzaam beheer van de watervoorraden

Bewustwording

Implementeer en communiceer met belanghebbenden over de belangrijkste gezondheids-, veiligheids- en milieusystemen (OHSAS 18001, ISO 14001).

Compliance

Voldoen aan de wettelijke en toepasselijke nalevingsverplichtingen op 100% van onze vestigingen

Onze mensen & gemeenschappen

Ethiek

Werken met de hoogste ethische normen en in overeenstemming met onze verklaarde waarden

Veiligheid

Zorg voor de veiligheid van onze teamgenoten

Diversiteit

Zorg voor een gevarieerde en inclusieve omgeving

Gemeenschap

Een positieve impact creëren op de gemeenschappen waarin we actief zijn

Zakelijke gezondheid

Zorg voor een duurzame gezondheid van ons bedrijf in opdracht om doorlopende mogelijkheden te bieden